دیدار هيئت پارلمان اروپا از ایران

در این ویدیو آرین د ولف، مدیر «رادیو زمانه»، با ساندر ترپهاوس، سیاست‌مدار ایرانی‌تبار هلند درباره موضوع‌های مختلفی...

در پی تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران و لغو سفر هيأت پارلمانی ایران به اروپا، در تماس...

گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ايران و اروپا اعلام کرد که در اعتراض به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره...