دیوارکشی مرز ایران و ترکیه

ساخت دیوار در مرز ترکیه با ایران زندگی مرزنشینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأمین معیشت برای آنان که...

محمد باقری دیوارکشی ترکیه در مرز با ایران را گامی در جهت مقابله با «تروریست‌ها» دانست. اردوغان از احتمال...

ترکیه می‌خواهد ۷۰ کیلومتر از مرز مشترک با ایران را دیوارکشی کند. هدف از این برنامه ایجاد مانع برای...