دیوار ترامپ

در ۲۰ شهر مکزیک هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند تا علیه ترامپ و برنامه‌اش برای ساخت دیوار مرزی بین...

انریکه پینا نیه‌تو در یک پیام ویدیویی ساخت نوار مرزی آمریکا با مکزیک را محکوم کرد. به گفته او...

رئیس جمهوری مکزیک در واکنش به تهدید دونالد ترامپ برای ساخت دیوار در مرز دو کشور گفت در این...