دیوان عالی هند

دیوان عالی هند در حکمی که پنجشنبه ۶ سپتامبر صادر کرد، اعلام کرد که هم‌جنسگرایی در هند آزاد است....

کمیته‌ای در دیوان عالی هند، قانونی که رابطه جنسی با همجنس را جرم‌ می‌داند، بررسی می‌کند. این دیوان سه...

دیوان عالی کشور هند، هویت "جنس سوم" را به عنوان جنسیتی متفاوت از زن یا مرد بودن، به رسمیت...