دیوان محاسبات

عقب‌نشینی دولت پس از تهدید مجلی در بررسی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و اعلام رضایت توکلی از پاسخگویی بانک...

عبدالرضا رحمانی، رئيس ديوان محاسبات ايران گفته است دولت در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها «تخلف» کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری...