دیوید معتدل

دیوید معتدل - ما همیشه باید به یاد داشته باشیم که جوامع باز ما چقدر شکننده هستند. ما در...

دیوید معتدل − فرسایش طبقه متوسط یک مشکل اساسی است. اما خطر دیگری هم وجود دارد که درباره آن...

این مقاله، به قلم دیوید معتدل، مورخ متخصص در مورد رابطه رایش سوم با مسلمانان، شرح می‌دهد که...