دیوید هاروی

سیاوش حسن‌فر – هانری لوفور از نظریه‌پردازان و منتقدان مرجع در زمینه فضاهای شهری است. در این نوشته اندیشه...

رها رستمی – از حق به ابن چیز و آن چیز می‌شنویم، اما کمتر از "حق به شهر" یعنی...

دیوید هاروی − برای رسیدن به مسیر رهایی، ابتدا باید خود را رها کنیم تا ببینیم که یک خیال...

دیوید هاروی در این متن توضیح می‌دهد چرا وظیفه سیاست ضدسرمایه‌داری در دوره رواج کرونا مقابله با مصادره‌به‌مطلوب کردنِ...

دیوید هاروی - خیلی از چیزهایی خوبی که ما الان در دست داریم نتیجه‌ مشکلات طبقاتی، متحد شدن کارگران...

دیوید هاروی: اگر قرار بود شرط‌بندی کنم می‌گفتم ترامپ در ایجاد رونق اقتصادی تقریباً موفق خواهد بود،البته به هزینه‌...

هر زنی که به ایران سفر کند، باید حجاب اسلامی را رعایت کند. این بار یک چهره دانشگاهی در...

دیوید هاروی، نظریه‌پرداز مارکسیست بریتانیایی در کنار همکار زن محجبه خود با ویدئو کنفرانس در همایش بین‌المللی «زنان و...

دیوید هاروی درآخرین کتابش «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری»، در پی آن است که منطق «تناقضات» سرمایه را...