ذرات معلق در سیستان و بلوچستان

سازمان هواشناسی علت اصلی افزايش غلظت گرد و غبار و ريزگرد را در اين استان، وزش بادهای شديد در...