ذوب آهن اردبیل

کارگران پیش از این بارها مقابل استانداری و اداره کار شهر تجمع کرده بودند اما هر بار این دو...

در جریان دیگر اعتراض‌های کارگری، کارگران لوله و نورد صفا پس از ۱۳ روز اعتصاب بر سر کار برگشته‌اند،...