رأی دادگاه شیکاگو درباره الواح هخامنشی

بر اساس رای دادگاه عالی آمریکا «۱۲ تا ۱۳ هزار لوح کامل و قطعات کوچک از الواح...

محمد حسن طالبیان می‌گوید وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایمیلی به سازمان میراث فرهنگی اطلاع داده که تا...

وزیر خارجه ایران برای ارائه توضیحاتی درباره احکام دادگاه‌‌های آمریکا علیه ایران به مجلس شورای اسلامی رفت. اقامه دعوا...

دادگاه الواح هخامنشی به اوایل دسامبر موکول شد. پیش از این، دادگاه شیکاگو بررسی اموال ایران در معامله با...

پس از چالش‌های بسیار، سرانجام دادگاه استیناف رأی نهایی‌اش را صادر کرد: الواح هخامنشی برای پرداخت غرامت به قربانیان...