رأی گیری

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به نزدیک ۴۰ میلیون نفر رسیده که یعنی مشارکت ۷۰ درصدی بوده است.

تاکنون بیش از ۲۰ میلیون ایرانی در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند. زمان اخذ رأی تمدید شده است. ستاد انتخابات رئیسی...