رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفته است او و هم‌صنفی‌هایش همواره درباره این موضوع که نباید به شرکت‌های فوریتی...

به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، ایران هم اکنون در تهیه کالاهای عمومی مربوط به اتاق عمل با...