رئیس جمهوری ترکیه

رئیس جمهوری #ترکیه در سخنانی که به مناسبت #عید_قربان ایراد کرد خبر از ادامه حضور نظامی ترکیه در #سوریه...

با تغییر قانون اساسی ترکیه رئیس جمهوری قدرت بیشتری می‌گیرد. اکنون دولت ترکیه وعده داده است که همه‌پرسی در...