رئیس جمهوری فرانسه

نخست‌وزیر فرانسه از «عزم» خود برای تکمیل اصلاحات نظام بازنشستگی خبر داده است. معترضان اما هشدار داده اند که...

در روز اول اعتصاب، بیش از هشتصد هزار تن در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های ریاضتی...

قرار است اولاند دوشنبه ۲۶ سپتامبر از کمپ کاله شخصاً دیدن کند. به گفته او مراکز اسکان در دیگر...