رئیس دانشگاه آزاد

کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها، محمدمهدی طهرانچی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد تعیین کرد. پیش از او فرهاد رهبر...

نوریان در مراسم معارفه‌ خود گفت اعتقاد دارد دانشگاه آزاد باید نقش قابل توجهی در علم و آموزش داشته...

در هیچ‌کدام از بندهای اساسنامه دانشگاه آزاد انتخاب رئیس هیأت مؤسس دانشگاه به رهبر جمهوری اسلامی واگذار نشده، اما...