رابرت بیلز

وکيل سرباز آمريکايی که به قتل ۱۶ افغان از جمله ۹ کودک متهم است، می‌گويد موکلش اين کشتار را...

نتايج يک تحقيق مجلس نمايندگان افغانستان نشان می‌دهد که در کشتار اخير غيرنظاميان در قندهار،‌ "بين ۱۵ تا ۲۰...

رابرت بيلز، سرباز آمريکايی به عنوان متهم کشتن ۱۶ غيرنظامی افغان در قندهار معرفی شد.

 

به گزارش ای‌بی‌سی، رابرت بيلز...