رابطه ایران و طالبان

مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای صحنه درگیری‌های افغانستان پاکستان و عربستان هستند. ایران نیز در حال تلاش برای تعمیق نفوذ خود...