رابطه عاطفی

آیا می‌شود عاشق بود اما فشار عشق را از شانه معشوق و خود برداشت؟

سوالی که همیشه درباره روابط برای ما وجود دارد این است که روابط عاطفی دیگران چگونه است؟ آیا آنها...