رابطه چین و کره شمالی

کره جنوبی گفته است که در نیمه ماه اکتبر کره شمالی دست به «تحریکات جدید» می‌زند. چین می‌گوید تحریم‌ها...