رادیو تندر

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از عادی شدن ربایش مخالفان حکومت ایران در کشورهای همسایه انتقاد کرد...

داده‌های تلفن همراه جمشید شارمهد نشان از آن دارد که حکومت ایران او را در دبی ربوده است....

مشخص نیست که آیا شارمهد توسط وزارت اطلاعات ربوده شده ، یا با همکاری نهاد‌های امنیتی کشورهای دیگر دستگیر...