راست افراطی در آلمان

فراکسیون حزب لیبرال دموکراتیک آلمان از وزارت کشور خواسته بود گزارشی از گرایش به خشونت راست‌افراطی در این کشور...

وزارت کشور آلمان کمپینی را برای «بازگشت داوطلبانه» پناهجویان راه‌اندازی کرده. تبلیغات این کمپین به زبان‌های مختلف از جمله...

ده‌ها هزار تن شنبه ۱۳ اکتبر / ۲۱ مهر در #برلین، پایتخت آلمان علیه #نژادپرستی و #مهاجرستیزی تظاهرات کردند....

هدف از برگزارکنندگان این کنسرت با شعار «ما پرشماریم» این بود که به پناهجویان نشان دهند که آن‌ها در...

در آلمان یک گروه راست افراطی تازه با گرایش آشکار به خشونت مسلحانه پدیدار شده. شورای حفظ قانون اساسی...

هفته گذشته یک افسر ارتش آلمان به اتهام طراحی حمله نژادپرستانه به همراه نمادهای نازی‌ها دستگیر شده و...