رامین جبارلی

رامین جبارلی، پژوهشگر و مترجم 

چرا با وجود مشکلات اساسی سیاسی و اقتصادی و ...، مسائل قومی از درجه بالاتری از حساسیت برخوردار هستند...