راهپیمایی اعتراضی علیه لغو کنسرت ها

یک خانواده چهار نفره مشهدی که ۵۶ روز پیش راهپیمایی اعتراضی خود به لغو کنسرت‌ها را آغاز کرده بودند،...