راه آهن جمهوری اسلامی ایران

قیمت حمل‌ونقل مسافرتی در ایران افزایش یافته است

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از افزایش قیمت بلیت قطار در مهرماه سال جاری خبر داد.