راه اندازی نيروگاه بوشهر

روسیه نیروگاه اتمی بوشهر را

حسین درخشنده، رئیس نیروگاه اتمی

عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور

شمس‌الله بهمنی، سخنگوی کمیسیون انرژی

فعاليت نيروگاه اتمی بوشهر بار ديگر به خاطر تعمير ژنراتور توربين آن تا روز ۲۸ فوريه متوقف شد.

 

خبرگزاری روسی...

روسيه که پيشتر گفته بود نيروگاه بوشهر را تا اواخر دسامبر سال جاری ميلادی (اواسط دی ۱۳۹۱) به ايران...

يک مقام روسی گفت اواخر دسامبر سال جاری ميلادی (اواسط دی ۱۳۹۱) نيروگاه اتمی بوشهر برای بهره‌برداری به ايران...