رایانه

نیکولاس کار – آیا در حالی که رایانه‌ها به پیشرفتِ بی‌امانِ خویش ادامه می‌دهند، باز هم وجود انسان ضروری...

هر نوع کد نرم‌افزاری که روی سیستم شما –خواسته یا ناخواسته- نصب شود و عملیاتی ناخواسته را انجام دهد...