ربودن دختران در نیجریه

ارتش نیجریه اعلام کرد با گروه اسلام‌گرای بوکو حرام به توافق آتش بس دست یافته و این گروه، دختران...

گروه بوکو حرام که بیش از ۲۰۰ دختر مدرسه‌ای را در نیجریه ربوده است، ویدئویی از دختران ربوده‌شده را...