ربودن مرزبانان

باقر حسینی، عضو کمیسیون امنیت‌

همزمان با تهدید گروه «جیش‌العدل»

پس از آن‌که مقامات ایرانی خبر اعدام يکی از مرزبانان ربوده شده ايرانی توسط گروه جيش‌العدل را تکذیب کرد،...

حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ایران

ایوب حضرتی، برادر یکی از

صدها تن از اهالی سینما

علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی

ایرنا به نقل از منابع پاکستانی نوشت در عمليات نيروهای مرزی پاکستان چند تبعه خارجی از جمله مرزبانان ربوده‌شده...

در پی تهدید گروه جیش‌العدل

منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون