رد صلاحیت علی مطهری

مطهری گفته: برای مردم مسجل شده «مجلس در مسائل اصلی موثر نیست» و «اینطوری نمی‌شود کشور را اداره کرد»...

علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در واکنش به رد صلاحیتش برای انتخابات مجلس یازدهم نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته...