رد صلاحیت نامزدهای انتخابات

علی غلامی، نامزد عضویت در شورای نگهبان گفته بود تحت فشار یکی از اعضای حقوقدان شورا مجبور به انصراف...

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید هر کاندیدایی که صلاحیت او در انتخابات تأیید و سپس از مسئولان دولتی شد، صلاحیت‌‌اش...

سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت که اعضای شورای نگهبان «بر اساس قوانین» این بررسی...