رد صلاحیت نامزدهای خبرگان

نتایج رسمی انتخابات اولین میان‌دوره‌ای مجلس پنجم خبرگان رهبری اعلام شد و هفت عضو تازه این نهاد مشخص...

در اولین انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همانطور که در استان قم محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین...

دبیر شورای نگهبان رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی را وظیفه این نهاد دانست...

شورای نگهبان در ‌‌نهایت صلاحیت کمتر از ۲۰ درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را تائید کرد. تکلیف...