رزمایش سپاه

این رزمایش در نزدیکی مرز ایران با پاکستان و در شهرهای سراوان، میرجاوه و زاهدان و در حوزه قرارگاه...

رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و گروهی از فرماندهان بلندپایه سپاه آغاز شد....