رزمایش نیروی دریایی در اقیانوس هند

رزمایش نیروی دریایی در شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند با هدف بررسی تهدیدها و...