رسانه

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در

بررسی سه مطلب در برنامه ایران در آیینه رسانه ‌های این هفته؛ مقالاتی از دی تاگس سایتونگ چاپ آلمان،...

فشارهای سیاسی در تاجیکستان رو به رشد است. موجی از روشنفکران تاجیک در روسیه و دیگر کشورهای همسایه...

مسائل و مشکلات زنان چگونه می‌تواند در رسانه‌های مستقل بازتاب پیدا کند؟ رسانه چگونه می‌تواند زبان گویای زنان در...

فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران طی

آیا رسانه های خارجیِ ایرانی هم دروغ می‌گویند؟ تفاوت دروغ و صداقت در امر رسانه چیست؟

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130401_ChemandazNr13_KouroshErfani_PanteaBahrami.mp3