رسوایی مالی خوان کارلوس

گفته می‌شود که دلیل خروج خوان کارلوس از اسپانیا اتهام فساد مالی در قرارداد احداث خط قطار سریع‌السیر در...