رشته مطالعات زنان

گرایش‌های رشته روان‌شناسی در مقطع

«شورای تحول و بازنگری در علوم‌انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، از تصویب دومین رشته جایگزین «مطالعات زنان» تحت عنوان...

موج پیشروی زنان برای تحصیل در دانشگاه پس از چهار سال از آغاز دولت نهم، به مقطع کار‌شناسی ‌ارشد...

اسماعیل جلیلوند - آیا وعده‌های دولت حسن روحانی پیرامون رفع تبعیض تحصیلی زنان، با وجود دوگانگی موجود در ساختار...

رشته مطالعات زنان که در

مریم حسین‌خواه- رشته مطالعات زنان که با تلاش فعالان حقوق زنان به فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های ایران اضافه...

 رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران

مریم حسین‌خواه - در هفته گذشته از سویی شش واحد از نظریه‌های فمینیستی در رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران...