رشته های علوم پزشکی

داوطلبان معترض رشته‌های علوم پزشکی همزمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و روبروی ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد تجمع کردند....