رشد اقتصادی در ایران

با تحریم نفت، صنایع داخلی بیشترین آسیب را متحمل شدند. هر ایرانی شاغل زندگی ۳,۵ نفر...

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ایران را ۱۱,۷ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی را ۴۰,۵ درصد اعلام کرد....

بر اساس گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۰ لاغرتر می‌شود. عربستان سعودی و روسیه چشم‌انداز...