رصد تراکنش های مالی با مبالغ بالا

بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس...