رضا جاسکی

رضا جاسکی -آیا می‌توان سوسیال‌دموکراسی را شاخه‌ای از جنبش کارگری در نظر گرفت که استراتژی پارلمانتاریستی گذار به سوسیالیسم...

به‌نظر می‌رسد که میزان محبوبیت مارکس با بحران‌های سرمایه‌داری رابطه مستقیمی دارد.

در صد سالگی انقلاب اکتبر، بلشویسم به بوته فراموشی سپرده شده است. شکست یک راه موجب صعود ستاره بخت...

نوشته‌ای در باب توجه به دردهای مشترک چند ریاضی‌دان بزرگ زن، به‌ویژه سوفی ژرمن و مریم میرزاخانی، و نیز...

رضا جاسکی - به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان مدتهاست که قطب‌نمای خود را گم کرده‌اند.

رضا جاسکی - آیا علت استقبال اصلاح‌گرایان از آرا هابز، علاقه حسین بشیریه است یا اینکه علاقه شاگردان...

رضا جاسکی - هدف اصلی همه نیروهای پیشرو در کشور ما استقرار یک رژیم دموکراتیک و کثرت‌گرا در ایران...

رضا جاسکی- واقعیت عینی انقلاب ایران شاید چیزهای زیادی در شکل دستاوردهای انقلاب نداشته باشد اما تصویر شوق، امید...

انتقاد ولی‌فقیه از سند ۲۰۳۰ یونسکو مربوط به تأکید این سند بر برابری جنسیتی است. اینجا به دو...

این نوشته به‌ جدایی روشنفکران چپ از احزاب و جنبش‌های سیاسی و تأثیر این جدایی بر وضعیت کنونی چپ...

یوران تربورن- آیا انقلابات جهان مدرن را ساخته‌اند؟ یا مدرنیته انقلاب‌ها را ساخته است؟ حداقل در یک مورد...

رازمیگ کیوچیان - برای باتلر دیگر یک هویت مردانه یا زنانه وجود ندارد، بلکه فقط همجسگرا، دوجنسگرا، ترانس‌جنس و...