رضا طالشیان جلودارزاده

یکی از مهم‌ترین مشکلات زندانیان سیاسی-عقیدتی وضعیت نامناسب معیشتی است که چه در دوران حبس و چه بعد...

رضا طالشیان جلودارزاده، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس به ۲ سال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جریمه نقدی به اتهام...

رضا طالشیان جلودارزاده در سکوت خبری دستگیر و زندانی شد. آخرین جلسه دفاعش ۱۲ خرداد بود و اکنون با...