رضا قدیمی

کودکان برای کار در خیابان‌ها به ایران آورده می‌شوند و ۷۵ درصد کودکان کار خیایانی تابعیت ایرانی ندارند. آنها...

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر وجود موش‌های زنده‌خوار در پایتخت را نفی کرد و گفت موش‌های تهرانی از‌ نژاد...