رفاه اجتماعی

فرهاد مرادی - خصوصی‌‌سازی بخش­هایی از بدنه­ دولت که به طور مستقیم مسئولیت تضمین حقوق اولیه­ افراد را برعهده...

 نعیمه دوستدار ـ هاشم، یک مغازه کوچک در یک شهر کوچک ایران دارد. از جوانی در مغازه‌اش خرده‌ریزهایی می‌فروخت؛...

نعیمه دوستدار - درجه "توسعه‌یافتگی" هر کشور را با "تامین اجتماعی و رفاه" آن اندازه می‌گیرند؛ به این معنا...