رفراندم قانون اساسی

محمود دلخواسته - «وقتی  درانقلاب بهمن می‌نگریم، متوجه می شویم که نقض اهداف دموکراتیک و استقلال طلبانه انقلاب از...

رفراندم قانون اساسی سوريه صبح يکشنبه ۲۶ فوريه (هفتم اسفند ۱۳۹۰) در مراکز رأی‌گيری اين کشور آغاز شد.

 

به گزارش...