رمان کلنل

محمود دولت‌آبادی در مراسمی که معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیز حضور داشت، این وزارتخانه را به‌شدت مورد انتقاد قرار...

محمود دولت‌آبادی، نويسنده ايرانی، نسخه موجود از رمان «زوال کلنل» در بازار را جعلی خواند.

محمود دولت‌آبادی با رمان "کلنل" برنده جايزه ادبی يان ميخالسکی ۲۰۱۳ در سوئيس شد. اين رمان هنوز در ايران...

رمان “کلنل” محمود دولت‌آبادی، نویسنده