روابط آمریکا و کردستان عراق

سفارت آمریکا در عراق به شهروندان آمریکایی هشدار داد که به دلیل احتمال ناآرامی طی همه‌پرسی کردستان از سفر...

کاخ سفید برای نخستین بار به شکل عمومی از اقلیم کردستان عراق خواست تا همه‌پرسی استقلال را برگزار نکند....