روابط اروپا و روسیه

دبیرکل ناتو می‌گوید اسرائیل عضو این پیمان نظامی نیست و تضمین امنیتی ناتو در موردش صدق نمی‌کند. او همزمان...

به ادعای رویترز، طرح انتقال سیستم دفاع ضدموشکی تاد به اروپا پیش از خروج ترامپ از برجام مطرح بوده،...

یک مؤسسه تحقیقات اقتصادی در وین می‌گوید بر اثر تحریم‌ها و ضدتحریم‌های روسیه تولید اقتصادی در ۲۷ کشور اتحادیه...

اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و جدایی‌طلبان شرق اوکراین تمدید کرد.