روابط اسرائیل و آلمان

در حالی‌که زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان قصد داشت با نهادهای مدنی اسرائیلی مخالف با سیاست‌های دولت این کشور...