روابط اقتصادی ایران و عراق

علی شریعتی هشدار داد که بازار عراق برای تجارت خارجی ایران نقش استراتژیک دارد. نه تنها عربستان، بلکه ترکیه...

بانک مرکزی عراق به شهروندان عراقی که به ایران سفر می‌کنند دلار نمی‌پردازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک...

ایران فرصت بازار عراق پس از جنگ را از دست ندهد. این توصیه کارشناسان اقتصادی و سیاسی نزدیک به...

جانشین قرارگاه ثارالله گفته است تا زمانی که سوریه به حضور نیروهای سپاه نیاز داشته باشد، این نیروها در...

درحالی که ایران امیدوار است در بازار سوریه و عراق و پروژه‌های بازسازی این دو کشور سهم به سزایی...