روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی

در پی قطع همکاری شرکت‌های ال جی و سامسونگ کره‌جنوبی با شرکت‌های ایرانی به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا...

دولت امید دارد با استقراض خارجی به اشتغال رونق دهد. رئیس بانک مرکزی ایران این قرارداد را نشانه‌ای از...